lundi 25 janvier 2016

Institute of Aviation - Calendrier 2016 / 90 ans d'Institut d'Aviation Varsovie, PologneZ okazji obchodów 90-lecia, Instytut Lotnictwa zaprosił artystów z całego świata do stworzenia limitowanej edycji kalendarzy jubileuszowych. Przekazane prace nawiązują w swojej tematyce do lotnictwa. Każdy z rysunków wyróżnia indywidualny styl: od prac konceptualnych po surrealistyczne kompozycje. Poznaj listę ilustratorów i dowiedz się w jaki sposób otrzymać kalendarz.
90 pierwszych, numerowanych egzemplarzy zostanie wręczonych wybranym osobom z całego świata, związanym z lotnictwem i badaniami naukowymi. Kalendarze z numerem 1 i 90 sprzedane zostaną na aukcji charytatywnej. Aukcja obędzie się na początku wiosny. Oprócz oryginałów prac wykorzystanych w kalendarzu wystawionych na aukcję zostanie także kilka grafik, obrazów, małych rzeźb podarowanych przez galerie i artystów. Całkowity dochód z aukcji przekazany będzie na organizację lotniczych wakacji dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, które wyróżniły się także zaangażowaniem w swoją naukę.
50 kalendarzy jest do kupienia w księgarni internetowej Wydawnictw Naukowych Instytutu Lotnictwa (http://bit.ly/1ZylShQ). Całkowity dochód ze sprzedaży zwiększy kwotę przeznaczoną na organizację wakacji dla dzieci.
.................................................
On the occasion of the 90th anniversary, the Institute of Aviation has invited artists from all over the world to create a limited edition of Jubilee Calendars. The works submitted refer to the topic of aviation. Each drawing has its own, unique style, ranging from conceptual to surreal compositions. The first 90 numbered copies will be presented to selected persons from around the globe that are linked to aviation and scientific research.
Calendars numbers 1 and 90 will be sold at a charity auction. The auction will be held at the beginning of spring. Apart from the original works used in the calendar, several prints, paintings, and small sculptures donated by the gallery and other artists will also be put on auction. All the proceeds from the auction will go to organising holidays with aviation for the most underprivileged children that have proven to be highly motivated and committed to their learning.
Only 50 calendars are available for sale at the Wydawnictwo Naukowe e-bookshop (http://bit.ly/1ZylShQ). The proceeds from the sale of the calendars will go to organising the aviation holidays for underprivileged children.


Aucun commentaire: